Kontakti

Labdarības fonds “Pēc Ugunsgrēka”                                                                                                 

 Reģ.Nr.: 40008257565

Juridiskā adrese: Bišu iela 3, Spilve, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101

Faktiskā adrese: Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067

Tālr.: +371 20 110 020
E-pasts: palidziba@pecugunsgreka.lv

Norēķinu rekvizīti:

Banka: AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Norēķinu konts: LV 92 PARX 0020 5316 5000 1