1. Informācija par cietušo

Sociālo tīklu profili

Cilvēku skaits ģimenē

Ienākumu veidi (atzīmējiet visus, kas uz Jums attiecas):

2. Notikuma apraksts

3. Kāda veida palīdzība ir nepieciešama

* “Pēc ugunsgrēka.lv” saziedoto summu neizmaksā personai, bet apmaksā rēķinus par pakalpojumiem vai precēm.

4. Pielikumā

Добавление файлов

Pievienot vēl

5. Piekrītu visiem noteikumiem