Kontakti

Labdarības fonds “Pēc Ugunsgrēka”                                                                                                 

Reģ.Nr.: 40008257565
Juridiskā adrese: Velgas iela 6-1, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
Faktiskā adrese: Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067

Tālr.: +371 20 110 020
E-pasts: palidziba@pecugunsgreka.lv

Norēķinu rekvizīti:

Banka: Luminor Bank AS
Kods: NDEA LV 2X
Norēķinu konts: LV 67 NDEA 0000 0848 7027 2